KATOWICKI DIAMENT EDUKACYJNY

„KATOWICKI DIAMENT EDUKACYJNY”

Nagroda Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie wyróżniających się uczniów

17 maja br. Prezydent Miasta Katowice podjął zarządzenie nr 2397/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie wyróżniających się uczniów ,,Katowicki Diament Edukacyjny”.

Od roku szkolnego 2021/2022 nowa nagroda zastępuje Miejski Program Stypendialny dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus”.

Nowa nagroda skierowana jest do szczególnie wyróżniających się uczniów, którzy w poszczególnych dziedzinach osiągnęli znaczące sukcesy, rozwinęli talenty czy też wykazali się ponadprzeciętną aktywnością.

Wysokość narody w zależności od jej stopnia wynosi:

Nagroda I stopnia 5000 zł

Nagroda II stopnia 4000 zł

Nagroda III stopnia 3000 zł

Wnioski o nagrodę należy złożyć w formie papierowej do dnia 20 sierpnia w sekretariacie szkoły w dwóch egzemplarzach.

Szczegółowe informacje (zarządzenie, regulamin, wnioski) PLIK PDF