Uczniowska firma czyli Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo

Celem tego cyklicznego projektu jest prowadzenie przez młodzież przedsiębiorstwa szkolnego z możliwie dużym zachowaniem realizmu autentycznie działającej firmy.

Biorą w nim udział uczniowie o profilu zarówno ekonomicznym jak i hotelarskim.

Uczniowie – wspólnicy przedsiębiorstwa – wybierają spośród siebie zarząd przedsiębiorstwa, wymyślają nazwę i decydują się na rodzaj działalności. Swoje biznesowe doświadczenia zdobywają najczęściej prowadząc sklepik szkolny i kawiarenkę szkolną serwującą najlepszą kawę, herbatę i gorącą czekoladę.

Nasi przedsiębiorcy mają na celu: maksymalizować zyski i minimalizować straty. Istotnym celem ich działalności jest wypracowanie możliwie dużego końcowego zarobku, przypadającego na każdego uczestnika.

Wszystko to dzieje się w atmosferze gospodarki rynkowej, czyli wolnej konkurencji – więc nie jest łatwo.

Realizacja zadań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa profituje na wielu płaszczyznach.

Szkolne rekiny biznesu uczą się efektywnej pracy w zespole. Przezwyciężają różnice charakteru i osobowości, które bywają częstą przyczyną konfliktów. W praktyczny sposób wykorzystują i doskonalą wiedzę pozyskaną na zajęciach dydaktycznych w szkole, wzbogacając ją o własne, autentyczne doświadczenia w tym zakresie

Przede wszystkim jednak, po prostu, dobrze się bawią 🙂

Dzięki tym działaniom nasi uczniowie, w najlepszy możliwy sposób, przygotowują się do wkroczenia w życie zawodowe. Konfrontacja z realnymi problemami i nauka radzenia sobie z nimi wpisuje się nowoczesny model uczenia praktycznego: „learning by doing”- uczenie się przez działanie.