ERASMUS+

Program Erasmus+ został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Erasmus+ to odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Program zwiększa możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i zawodowego.

W naszej szkole w ramach programu Erasmus+ są organizowane zagraniczne praktyki dla hotelarzy i ekonomistów. Od kilku lat naszym projektowym partnerem jest Włoska firma Sistema Turismo.

Dzięki programowi Erasmus+ nasi uczniowie odbywają trzytygodniowe praktyki w słonecznym Rimini, a miejscami odbywania staży są włoskie firmy i hotele.

Projekt na lata 2023 - 2024

Projekt na lata 2021-2022

Konferencja Erasmus+ 2022

Projekt na lata 2019-2021

Podsumowanie wyjazdu 2021

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2020/2021

Projekt archiwalny na lata 2017-2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018-2019