Terminarz na rok szkolny 2023/2024 -

egzaminy, klasyfikacja, zebrania z rodzicami, praktyki, dni wolne

WAŻNE TERMINY, TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI, TERMINY EGZAMINÓW

Terminarz roku szkolnego 2023/2024- Technikum Nr 2
Zebrania rodziców odbywają się w środy o godz. 17.00 – obecni wychowawcy

Konsultacje odbywają się w środy po zebraniach w godz. 17.30 – 18.00 – obecni
wszyscy uczący

4 września Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

20 września Zebranie rodziców ( bez konsultacji)
Rodzice uczniów kl. 5ah i 5ate – szkolenie przed
maturą i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w
zawodzie

20 września zebranie Rady Rodziców- godzina 17.30

8 listopada zebranie i konsultacje dla rodziców uczniów klas programowo
najwyższych – podanie osób zagrożonych oceną niedostateczną
,podanie ocen przewidywanych

6 grudnia zebranie i konsultacje dla rodziców uczniów klas I-IV oraz
podanie ocen przewidywanych i zagrożeń oceną niedostateczną

22 grudnia wystawienie ocen klasyfikacyjnych dla klas V
31 grudnia koniec semestru pierwszego dla uczniów klas V

23.12 – 01.01 zimowa przerwa świąteczna

I połowa stycznia egzaminy zawodowe

19 stycznia wystawienie ocen klasyfikacyjnych dla klas I-IV

19 stycznia koniec semestru pierwszego

29.01 – 11.02 ferie zimowe

12, 13 lutego sesja egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających
po I semestrze

14 lutego zebranie i konsultacje dla klas I-IV

14 lutego zebranie Rady Rodziców godzina 17.30

marzec rekolekcje

20 marca zebranie rodziców uczniów klas V +konsultacje (podanie zagrożonych
oceną niedostateczną) + konsultacje dla klas I-IV

28.03 – 2.04 Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych dla klas V

26 kwietnia koniec roku szkolnego dla klas V „Ostatni dzwonek”

6-8 maja egzaminy maturalne

15 maja zebranie rodziców uczniów klas I-IV +konsultacje
(podanie osób zagrożonych oceną niedostateczną oraz ocen
proponowanych)

15 maja zebranie Rady Rodziców godzina 17.30

14 czerwca wystawienie rocznych ocen

klasyfikacyjnych dla klas I-IV

20, 21 czerwca sesja egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych po
II semestrze

I połowa CZERWCA egzaminy zawodowe

21 czerwca koniec roku szkolnego 2023/2024
godzina 8.00 msza św. w Kościele św. Ap. Piotra i Pawła godzina 9.00 w
szkole

27- 29 sierpnia sesja poprawkowa po roku szkolnym 2023/2024

 

TERMINY PRAKTYK

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

 

Klasa 3 ah i 3ate     30.10 – 24.11.2023 r.    (4 tygodnie )

Klasa 3 bh               27.11 – 22.12.2023 r.    (4 tygodnie )

Klasa 3bte               26.02 –  22.03.2024 r.   (4 tygodnie )

Klasa 4 hte              20.05 – 14.06.2024 r.    (4 tygodnie )

 

Praktyki na promie Unity Line Skania w terminie 14.03-28.03.2024

dla 4 uczniów z klasy 4hte.

 

ŚWIĘTA I DODATKOWE DNI WOLNE

Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

2,3 listopada 2023 – czwartek, piątek po Wszystkich Świętych
2 stycznia 2024 – wtorek po nowym roku
2 maja 2024 r. – czwartek – Święto Flagi
6, 7, 8,9,10 maja 2024 r. – poniedziałek, wtorek, środa – matura, egzamin
31 maja 2024 r. – piątek po Bożym Ciele