Terminarz na rok szkolny 2022/2023 -

egzaminy, klasyfikacja, zebrania z rodzicami, praktyki, dni wolne

WAŻNE TERMINY, TERMINY EGZAMINÓW

Terminarz roku szkolnego 2022/2023- Technikum Nr 2
Zebrania rodziców odbywają się w środy o godz. 17.00 – obecni wychowawcy

Konsultacje odbywają się w środy po zebraniach w godz. 17.30 – 18.00 – obecni
wszyscy uczący

21 września Zebranie rodziców ( bez konsultacji)
Rodzice uczniów kl. 4bte, 4bh, 4chot – spotkanie przed maturą i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

21 września zebranie Rady Rodziców- godzina 18.00

9 listopada zebranie i konsultacje dla rodziców uczniów klas4bte, 4bh,
4chot – podanie osób zagrożonych oceną niedostateczną ,podanie ocen przewidywanych

7 grudnia zebranie i konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-3 oraz
4a hot i 4 a te, podanie ocen przewidywanych i zagrożeń oceną niedostateczną

22 grudnia wystawienie ocen klasyfikacyjnych dla klas 4bte, 4bh, 4chot

31 grudnia koniec semestru pierwszego dla uczniów klas 4bte, 4bh, 4chot

23-31 grudnia zimowa przerwa świąteczna

4 lub 11 stycznia – Zebranie i konsultacje dla rodziców uczniów klas 4bte,
4bh, 4chot

I połowa stycznia egzaminy zawodowe

14-25 stycznia ferie zimowe

3 lutego wystawienie ocen klasyfikacyjnych dla klas 1-3 oraz 4 ah i 4 ate

3 lutego koniec semestru pierwszego

6,7 lutego sesja egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających
po I semestrze

8 lutego zebranie i konsultacje dla klas 1-3 rodziców po I semestrze

8 lutego zebranie Rady Rodziców godzina 17.30

marzec rekolekcje

22 marca zebranie rodziców uczniów klas 4bte, 4bh, 4chot +konsultacje (podanie zagrożonych oceną niedostateczną) + konsultacje dla klas 1-3 oraz 4ah i 4ate

6-11 kwietnia wielkanocna przerwa świąteczna

25 kwietnia wystawienie ocen dla klas 4bte, 4bh, 4chot

28 kwietnia koniec roku szkolnego dla klas 4bte, 4bh, 4chot „Ostatni
dzwonek”

4-8 maja egzaminy maturalne

17 maja zebranie rodziców uczniów klas 1-3 oraz 4ah i 4ate +konsultacje
(podanie osób zagrożonych oceną niedostateczną )

17 maja zebranie Rady Rodziców godzina 17.30

16 czerwca wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych

22, 23 czerwca sesja egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych po II semestrze

I połowa czerwca egzaminy zawodowe

23 czerwca koniec roku szkolnego 2022/2023 godzina 8.00 msza św. w Kościele św. Ap. Piotra i Pawła
godzina 9.00 w szkole

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

Zebrania rodziców odbywają się w środy o godz. 17.00

Konsultacje odbywają się w środy po zebraniach w godz. 17.30 – 18.00

21 września Zebranie rodziców ( bez konsultacji)
Rodzice uczniów kl. 4bte, 4bh, 4chot – spotkanie przed maturą i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
21 września zebranie Rady Rodziców- godzina 18.00

9 listopada zebranie i konsultacje dla rodziców uczniów klas4bte, 4bh,
4chot – podanie osób zagrożonych oceną niedostateczną ,podanie ocen przewidywanych

7 grudnia zebranie i konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-3 oraz
4a hot i 4 a te, podanie ocen przewidywanych i zagrożeń oceną niedostateczną

4 lub 11 stycznia – Zebranie i konsultacje dla rodziców uczniów klas 4bte,
4bh, 4chot

8 lutego zebranie i konsultacje dla klas 1-3 rodziców po I semestrze

8 lutego zebranie Rady Rodziców godzina 17.30

22 marca zebranie rodziców uczniów klas 4bte, 4bh, 4chot +konsultacje (podanie zagrożonych oceną niedostateczną) + konsultacje dla klas 1-3 oraz 4ah i 4ate

17 maja zebranie rodziców uczniów klas 1-3 oraz 4ah i 4ate +konsultacje
(podanie osób zagrożonych oceną niedostateczną )

17 maja zebranie Rady Rodziców godzina 17.30

TERMINY PRAKTYK

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2022/2023

Klasa 3 hte 3.10 – 28.10.2022 r. (4 tygodnie )
 
Klasa 4 ah 15.05 – 9.06.2023 r. (4 tygodnie )
 
Praktyki na promie Polonia Unity Line dla 4 uczniów z klasy 4ah w terminie
2 -16.03.2023r.

ŚWIĘTA, FERIE I DNI WOLNE

Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

13 października 2022 r. – czwartek

31 października 2022 r. – poniedziałek przed Wszystkich Świętych

10 listopada 2022 – czwartek przed Narodowym Świętem Niepodległości

23-31 grudnia zimowa przerwa świąteczna

14-27 stycznia ferie zimowe

10 luty 2023 – piątek po studniówce

6-11 kwietnia wielkanocna przerwa świąteczna

5 kwietnia 2023 r. – środa przed świętami Wielkanocnymi

2 maja 2023 r. – Święto Flagi

4, 5, 8 maja 2023 r. – czwartek, piątek, poniedziałek – matura, egzamin

9 czerwca 2023 r. – piątek po Bożym Ciele