Ochrona danych

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych jest

Patrycja Kaczmarczyk
e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl
telefon: 32 60 61 328

Informacje o przetwarzaniu danych