Rekrutacja po szkole podstawowej

Zasady rekrutacji do Technikum nr 2

dla absolwentów szkoły podstawowej

do klas o specjalności:

 • Technik hotelarstwa –  oddział dwujęzyczny (język angielski w hotelarstwie i turystyce)

 • Technik ekonomista –  oddział dwujęzyczny (język angielski w biznesie)

 • Technik ekonomista  –  specjalizacja: pośrednik obrotu nieruchomościami

 • Technik hotelarstwa  –  specjalizacje: pracownik pokładowy – steward / stewardessa oraz barista / barman

 • Technik rachunkowości  –  specjalizacja: doradca finansowy

 • Specjalizacje realizowane są w formie innowacji edukacyjnych

Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego do klas dwujęzycznych odbędzie się w naszej szkole w piątek

 10 czerwca 2022 o godz. 9.00

Drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych:

13 czerwca 2022 r. o godz 9.00

Rekrutacja - ważne terminy

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego.

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem         szkół i oddziałów dwujęzycznych

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.
do godz. 15.00.

 

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

 

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Kompletny terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajduje się w poniższym pliku

 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

PrzedmiotCelującyBardzo dobryDobryDostatecznyDopuszczający
Język polski18171482
Matematyka18171482
Język obcy18171482
Geografia18171482
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • za szczególne osiągnięcia – 18 punktów,
 • za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 3 punkty.

Egzamin ósmoklasisty – 100 punktów.
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu po ósmej klasie:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 35 punktów
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 35 punktów
 • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 30 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 punktów.

 Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

Kandydat może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych (wybranych w systemie, nie liczy się liczba kierunków-klas w poszczególnych szkołach, do których kandydat ubiega się o przyjęcie).

Baza dydaktyczna naszej szkoły

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w:

 • trzech w pełni wyposażonych pracowniach komputerowych,
 • pracowni fizycznej,
 • pracowni geograficznej,
 • 20 salach dydaktycznych,
 • pracowni recepcji,
 • pracowni obsługi konsumenta,
 • sali gimnastycznej i siłowni,
 • szkoła dysponuje boiskiem sportowym,
 • oraz pracownią multimedialną.
 
W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież naszej szkoły może uczestniczyć:
 
 • w zajęciach sportowych,
 • w pracach przedmiotowych kół zainteresowań.

Nasi absolwenci to:

 • studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni,
 • pracownicy obsługi hoteli,
 • pracownicy biurowi banków, urzędów, samorządów,
 • księgowi biur rachunkowych i przedsiębiorstw.