Rekrutacja po szkole podstawowej

Zasady rekrutacji do Technikum nr 2

dla absolwentów szkoły podstawowej

do klas o specjalności:

 • Technik hotelarstwa –  oddział dwujęzyczny (język angielski w hotelarstwie i turystyce)

 • Technik ekonomista –  oddział dwujęzyczny (język angielski w biznesie)

 • Technik ekonomista  –  specjalizacja: pośrednik obrotu nieruchomościami

 • Technik hotelarstwa  –  specjalizacje: pracownik pokładowy – steward / stewardessa oraz barista / barman

 • Technik rachunkowości  –  specjalizacja: doradca finansowy

 • Specjalizacje realizowane są w formie innowacji edukacyjnych

 

EGZAMIN KOMPETENCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA KANDYDATÓW DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH O PROFILU TECHNIK EKONOMISTA I TECHNIK HOTELARZ

ODBĘDZIE SIĘ 4 CZERWCA (WTOREK) 2024 r.o godz. 9.00.

NA EGZAMIN PROSIMY PRZYNIEŚĆ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY ORAZ CZARNO PISZĄCY DŁUGOPIS.

KANDYDACI PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE DO 31 MAJA 2024 r. SWOJEGO UDZIAŁU W EGZAMINIE NA ADRES MAILOWY:

bip@zse-korfanty.katowice.pl

PODAJĄC SWOJE IMIĘ I NAZWISKO ORAZ PROFIL WYBRANEJ KLASY.

.

Rekrutacja - ważne terminy

Kompletny terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajduje się w poniższym pliku

 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

PrzedmiotCelującyBardzo dobryDobryDostatecznyDopuszczający
Język polski18171482
Matematyka18171482
Język obcy18171482
Geografia18171482
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • za szczególne osiągnięcia – 18 punktów,
 • za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 3 punkty.

Egzamin ósmoklasisty – 100 punktów.
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu po ósmej klasie:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 35 punktów
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 35 punktów
 • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 30 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 punktów.

 Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

Kandydat może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych (wybranych w systemie, nie liczy się liczba kierunków-klas w poszczególnych szkołach, do których kandydat ubiega się o przyjęcie).

Baza dydaktyczna naszej szkoły

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w:

 • trzech w pełni wyposażonych pracowniach komputerowych,
 • pracowni fizycznej,
 • pracowni geograficznej,
 • 20 salach dydaktycznych,
 • pracowni recepcji,
 • pracowni obsługi konsumenta,
 • sali gimnastycznej i siłowni,
 • szkoła dysponuje boiskiem sportowym,
 • oraz pracownią multimedialną.
 
W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież naszej szkoły może uczestniczyć:
 
 • w zajęciach sportowych,
 • w pracach przedmiotowych kół zainteresowań.

Nasi absolwenci to:

 • studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni,
 • pracownicy obsługi hoteli,
 • pracownicy biurowi banków, urzędów, samorządów,
 • księgowi biur rachunkowych i przedsiębiorstw.