Wycieczka do Geosfery

We wtorek 16 maja klasy 1 bte i 3 hte były na wycieczce przedmiotowej z nauk przyrodniczych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Geologicznej Geosfera w Jaworznie.