Projekt – ” Gdy gaśnie pamięć…”

W ramach realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie-13 grudnia 1981-Pamiętamy!” w kolejnych klasach wyświetlany jest film „Nie zabierajcie mamy”. Jest to film dokumentalny, który  przedstawia nieopowiedzianą do tej pory historię działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).