PROGRAM FERS

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) to następca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu. FRSE prowadzi projekty wspierające m.in. szkolenia kadry kształcenia zawodowego, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, tzw. osób o mniejszych szansach.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach projektu FERS „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Nasi uczniowie – hotelarze i ekonomiści – wyjeżdżają na trzytygodniowe praktyki do Rimini we Włoszech, gdzie mogą zdobywać doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy, uzyskać praktyczne kompetencje, poznać zasady funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw, podnieść kompetencje kluczowe, umiejętność samodzielnego uczenia się i porozumiewania się   w języku obcym.

Projekt na lata 2021-2027