Dokumenty szkolne

Procedura zwalniania uczniów. Szablon zwolnienia

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ W TRAKCIE ICH TRWANIA

  1. Rodzic/pełnoletni uczeń zwraca się pisemnie z prośbą o zwolnienie z lekcji w danym dniu.
  2. Zwolnienie pisemne musi zawierać: powód zwolnienia, godziny lekcyjne, z których uczeń ma być zwolniony, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia.
  3. Uczeń ma obowiązek uzyskać zgodę i podpisy nauczycieli z lekcji których się zwalnia oraz dyżurującego dyrektora.
  4. Opuszczając szkołę uczeń pokazuje zwolnienie z podpisem dyżurującego dyrektora na portierni, po czym pozostawia je i wychodzi z szkoły.
  5. Zwolnienia z lekcji dokonuje się na formularzu dostępnym na portierni.
  6. Wychowawca w dzienniku elektronicznym na lekcjach z których zwolniony został uczeń wpisuje nieobecność usprawiedliwioną „U”.

KLIKNIJ PONIŻEJ BY POBRAĆ