Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 dla technikum czteroletniego

Klasa II

 • JĘZYK POLSKI „Odkrywamy na nowo” Operon cz.3 D. Dominik-Stawicka, E. Czarnota Numer dopuszczenia: 444/3/2013
 • JĘZYK ANGIELSKI zakres podstawowy i zakres rozszerzony Focus2 second edition A2+/B1, kontynuacja, P. Reilly, A. Grodzicka, A. Tkacz Numer dopuszczenia: 947/2/2019 Matura Focus3 second edition B1/B1+ S. Key, V. Jones, D. Brayshow Numer dopuszczenia: 947/3/2019
 • JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY Kl. 2 bhot, 2 chot Język angielski zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa wyd. REA, „How can I help you”, D. Nowakowska, J. Dolińska-Romanowicz Numer dopuszczenia: 66/2013
 • JĘZYK FRANCUSKI „En Action! 1” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Celine Himber, Fabienne Gallon; Wyd. Hachette; Numer dopuszczenia: MEN 745/1/2015
 • JĘZYK NIEMIECKI Infos 2 podręcznik + osobno ćwiczenia, B. Sekulski, N. Drabich Numer dopuszczenia: 451/3.4/2012/2015
 • MATEMATYKA Matematyka. Prosto do matury. M. Antek, K. Belka, P. Grabowski ,NOWA ERA kl. 2 bte podstawa z rozszerzeniem, Numer dopuszczenia: 619/2/2013kl. 2 b hot i 2 c hot podstawa Numer dopuszczenia: 508/2/2013
 • BIOLOGIA ( dla uczniów, którzy wybrali rozszerzenie) „Biologia na czasie 1” M. Guzik, E. Jastrzębska, zakres rozszerzony Wyd. Nowa Era Numer dopuszczenia: MEN 564/1/2012/2015
 • GEOGRAFIA poziom rozszerzony „Oblicza geografii 1”, R. Malarz, M. Więckowski Numer dopuszczenia: 501/1/2012
 • WIEDZA O KULTURZE „Spotkania z kulturą”, NOWA ERA, M. Bokiniec, B. Forysiewicz i inni Numer dopuszczenia: MEN 449/2012
 • PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Krok w przedsiębiorczość, Zbigniew Makieła Tomasz Rachwał, Nowa era, Numer dopuszczenia: MEN 1039/2020/z1
 • PODSTAWY PRAWNE KL. 2 bte Elementy prawa. J. Musiałkiewicz, wyd. EkonomikKL. 2 bte Elementy prawa. Ćwiczenia; J. Musiałkiewicz, wyd. Ekonomik
 • PRACOWNIA EKONOMICZNA ZAWODOWA KL. 2 bte B. Padurek „Pracownia ekonomiczna cz.I”
 • PODSTAWY STATYSTYKI Kl. 2bte Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej cz. I, J. Ablewicz, D. Dębski, P. Dębski, J. Śliżewska, wyd. WSiP
 • EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE kl. 2 bhot, 2chot Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego, Renata Tylińska, Maria Wajgner, wyd. WSiP kl. 2 bhot, 2chot U. Legierska „Prawo w turystyce i hotelarstwie” – materiały edukacyjne, wyd. Ekonomik

Klasa III

 • JĘZYK POLSKI Język polski cz.4, wyd. Operon, K. Budna, J. Manthey Numer dopuszczenia: 444/4/2013
 • HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO „Ojczysty panteon i ojczyste spory” Adam Balicki seria: Odkrywamy na nowo, wyd. Operon Numer dopuszczenia: MEN 665/2013/2015
 • JĘZYK ANGIELSKI zakres rozszerzony Matura Focus 3, S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski Numer dopuszczenia: 672/3/2014/2015 Repetytorium maturalne Pearson Numer dopuszczenia: 696/2014
 • JĘZYK FRANCUSKI „En Action! 2” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Celine Himber, Fabienne Gallon; Wyd. Hachette; Numer dopuszczenia: MEN 745/2/2016
 • JĘZYK NIEMIECKI Infos 3 Abschlusskurs + ćwiczenia, B. Sekulski, N. Drabich Numer dopuszczenia: 451/5,6/2014/2015
 • JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY Kl. III hot D. Nowakowska, J. Dolińska-Romanowicz „ How can I help you?”- kontynuacja Numer dopuszczenia: 66/2013
 • MATEMATYKA Kl. 3 hot Matematyka. Prosto do matury. Zakres podstawowy. M. Antek, K. Belka, P. Grabowski ,NOWA ERA Numer dopuszczenia: 508/3/2014kl. 3 te Zakres podstawowy i rozszerzony Numer dopuszczenia: 619/3/2014
 • GEOGRAFIA poziom rozszerzony „Oblicza geografii 2”, Tomasz Rachwał, wyd. Nowa Era Numer dopuszczenia: 501/2/2013
 • BIOLOGIA poziom rozszerzony „Biologia na czasie 2”, Maria Marko-Worłowska, wyd. Nowa Era Numer dopuszczenia: MEN 564/2/2013/2015
 • ORGANIZACJA PRACY SŁUŻBY PIĘTER I PRACOWNIA HOTELARSKA „Organizacja pracy służby pięter” Marek Halama, wyd. Difin Numer dopuszczenia: 22/2015
 • USŁUGI DODATKOWE I TURYSTYCZNE Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe, Witold Drogoń, Bożena Granecka – Wrzosek, Wyd. WSiP, Numer dopuszczenia: MEN 29/2013
 • PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA Usługi żywieniowe w hotelarstwie, Bożena Granecka – Wrzosek, Wyd. WSiP, Numer dopuszczenia: MEN: 34/2013
 • RACHUNKOWOŚĆ Kl. 3 te B. Padurek „Zasady rachunkowości finansowej” B. Padurek „Rachunkowość finansowa cz. I” B. Padurek „Rachunkowość finansowa cz. II”
 • PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI Kl. 3 te B. Padurek „Biuro rachunkowe”
 • PRACOWNIA HOTELARSKA Kl. 3 hot „ Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Zbiór zadań.” Marek Halama
 • JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY Kl. 3 te Market Leader (poziom pre-intermediate) wyd. Pearson David Cotton, David Falvey (kontynuacja)

Klasa IV

 • JĘZYK POLSKI Operon cz.5 E. Dunaj, B. Zagórska Numer dopuszczenia: 444/5/2014
 • JĘZYK ANGIELSKI zakres rozszerzony Repetytorium maturalne Pearson Numer dopuszczenia: 696/2014
 • JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY Kl. IV hot D. Nowakowska, J. Dolińska-Romanowicz „ How can I help you?” II cz. wyd . Rea/WSiP – kontynuacja Numer dopuszczenia: 66/2013
 • MATEMATYKA Kl. 4 hot Matematyka. Prosto do matury. Zakres podstawowy. M. Antek, K. Belka, P. Grabowski ,NOWA ERA Numer dopuszczenia: 508/3/2014kl. 4 te Zakres podstawowy i rozszerzony Numer dopuszczenia: 619/3/2014
 • GEOGRAFIA poziom rozszerzony „Oblicza geografii 3”, Roman Malarz, Marek Więckowski; wyd. Nowa Era Numer dopuszczenia: 501/3/2014
 • BIOLOGIA poziom rozszerzony „Biologia na czasie ” Zakres rozszerzony 3; Franciszek Dubert, Marek Jurgoniak; wyd. Nowa Era Numer dopuszczenia: MEN 564/3/2014/2015
 • HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO R. Gucman „ Historia i społeczeństwo. Gospodarka. Podręcznik” wyd. WSiP Nr dopuszczenia: 667/7/2014/2016 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wywoda „Historia i społeczeństwo. Kobieta i mężczyzna, rodzina. Podręcznik” wyd. WSiP Nr dopuszczenia: 667/9/2014 R. Gucman „ Historia i społeczeństwo.Nauka. Podręcznik” wyd. WSiP Nr dopuszczenia: 667/8/2014/2016
 • RACHUNKOWOŚĆ Kl. 4 te B. Padurek „Rachunkowość finansowa cz. III”
 • PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI Kl. 4 te B. Padurek „Biuro rachunkowe”
 • PRACOWNIA ANALIZY FINANSOWEJ Kl. 4 te B. Padurek „Biuro rachunkowe”