Wycieczka przedmiotowa do GEOsfery

Wycieczka klasy 1ate z przedmiotów przyrodniczych do Parku Gródek oraz Centrum Edukacji Ekologicznej i Geologicznej GEOsfera w Jaworznie – 6 czerwca 2022.