Wycieczka dydaktyczna do GEOsfery

2 czerwca 2021 po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, mogliśmy ponownie zrealizować zajęcia terenowe dla biologów i geografów z klasy 2bte,2bhot i 2chot na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno- Geologicznej GEOsfera w Jaworznie. Pogoda i humory dopisały na równi z ciekawością poznawczą wszystkich uczestników wycieczki. Biolodzy z zapałem zapoznawali się ze składem florystycznym i różnorodnością biologiczną zbiorowisk roślinnych, dokonywali pomiarów wieku i wysokości drzew oraz oceniali stan czystości powietrza na podstawie skali porostowej. Geografowie niestrudzenie badali profile glebowe, rozpoznawali skały osadowe i obliczali nachylenie terenu. Pod koniec naszego pobytu na terenie dawnego kamieniołomu Sadowa Góra dokonaliśmy próby krążeniowo- oddechowej wspinając się po 71 schodach prowadzących na szczyt kompleksu parku Gródek!