Warsztaty z biologii

28 listopada uczniowie klas trzecich, realizujących biologię w zakresie rozszerzonym, uczestniczyli w warsztatach z zakresu anatomii i fizjologii mięśnia sercowego. Podczas zajęć, biolodzy mieli możliwość zajrzeć w głąb serca wieprzowego i zapoznać się z podstawami preparatyki histologicznej. Grupa wykazała się wieloma talentami z zakresu precyzji cięcia chirurgicznego, preparując zastawki, koronę naczyń, mięśnie brodawkowate oraz struny ścięgniste. Po raz kolejny uczniowie w ciekawy sposób doskonalili swoje umiejętności wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce.