Uroczystość Związku Sybiraków

10 lutego 2023 r. Związek Sybiraków obchodził 83 rocznicę pierwszej zsyłki na Syberię i do Kazachstanu. W ramach obchodów tej tragicznej rocznicy nasi uczniowie wzięli udział we Mszy świętej w Kościele Garnizonowym w Katowicach. Zorganizowali również obsługę gastronomiczną spotkania Sybiraków z młodzieżą katowickich szkół.