Pyszności na zajęciach praktycznych z technologii gastronomicznej.