Termin sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej

Przypominamy o zbliżającym się terminie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego – technik ekonomista.
Termin: 2 czerwca 2021, godzina 9.00