Święto liczby Pi

14.03.2024 Święto liczby Pi w Zespole Szkół Ekonomicznych
Z tej okazji dbyły się trzy konkursy:
1. Jeden z dziesieciu. Nasi zwycięzcy to:

I tura:
I miejsce – Bartosz Kowalski 1bte
II miejsce – Nicole Durand 1bte
III miejsce – Klaudia Rucińska 1bte

II tura:
I miejsce – Zofia Ślosarczyk 2bh
II miejsce – Kacper Salik 2bh
III miejsce – Kinga Ochojska 4hte

2. Sudoku. Zwycięzcy to:

I miejsce – Jagoda Rozmus 3bh
II miejsce – Klaudia Daon 2ate
III miejsce – Weronika Szafran 4hte

3. Konkurs na plakat i krzyżówkę matematyczną

Gratulujemy zwycięzcą i wszystkim uczestnikom konkursów.