Światowy dzień bez tytoniu

31 maja 2022 roku  obchodziliśmy Światowy Dzień bez Tytoniu. Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dym tytoniowy zawiera około 4000 substancji chemicznych, w tym około 40 rakotwórczych. Uzależnienie od palenia tytoniu niesie za sobą negatywne i poważne skutki zdrowotne, pogarsza jakość życia, powoduje liczne choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz choroby nowotworowe. Dym papierosowy ma również bardzo niekorzystny wpływ na urodę. Dlatego też dzień 31 maja ma również zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Tytoń: Zagrożenie dla naszego środowiska”. Uprawa, produkcja i użytkowanie tytoniu zatruwa wody gruntowe, glebę, plaże i ulice miast chemikaliami, toksycznymi odpadami, niedopałkami papierosów, w tym mikroplastikami  i odpadami z e-papierosów. Szkodliwy wpływ przemysłu tytoniowego na środowisko jest ogromny i nadal rośnie, wywierając niepotrzebną presję na i tak już ograniczone zasoby i delikatne ekosystemy naszej planety. W ramach obchodów 31 maja w naszej szkole odbyły się pogadanki na temat szkodliwości produkcji i palenia czynnego praz biernego tytoniu. Ponadto nasi ekonomiści wykonali projekt krótkoterminowy na temat „Utracone korzyści ekonomiczne dla przeciętnego konsumenta wyrobów tytoniowych”, a nasi hotelarze zajęli się zgłębianiem zagadnienia „Możliwość wykorzystania zwiększenia budżetu domowego przeznaczonego na turystykę i wypoczynek , w związku z rezygnacją zakupu wyrobów tytoniowych”