Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: 

Nadia Machula 3bh

Zastępca:
Natalia Rakowicz 2ate

Skarbnik:

Nadia Przybyła 3bh
Członkowie:

Natalia Znojek 2ate, Jagoda Rozmus 3bh, Ewelina Pyzik 3bh, Angelika Łątka 3ah

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są mgr Monika Kandzia i mgr Iwona Sokołowska.