Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: Dorota Piksa, klasa 3te

Zastępca: Kacper Lanuszny, klasa 2bh
Sekretarz: Wiktoria Wiśniewska, klasa 2bte
Fotograf szkolny: Zuzanna Kasperczyk, klasa 2bte


Członkowie Samorządu Uczniowskiego:
Weronika Kolakowska, klasa 2bh

Poczet Sztandarowy:
Dawid Laska, klasa 3hot
Karolina Wojtyła, klasa 3hot
Wiktoria Malewska, klasa 3hot
Mateusz Stuka, klasa 3te
Ewa Cisek klasa, 3te
Małgorzata Dardzińska, klasa 3te

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr inż. Bożena Kaszuba.