Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)
Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia
12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał
Opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można składać wyłącznie w postaci
elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego musisz złożyć do ZUS wniosek:

R jeśli jesteś rodzicem dziecka,

RKOO jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie
dziecka.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego możesz złożyć tylko

elektronicznie
przez:
Platformę Usług -Elektronicznych (PUE) ZUS.
portal Emp@tia,
przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką
możliwość.

Więcej informacji na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/rodzinny kapitał opiekuńczy