Prawa autorskie

Za ciekawy wykład na temat praw autorskich dziękujemy panu mgr Michałowi Szwestce. Przeprowadzone zajęcia były jednym z zadań realizowanych w ramach NPRC 2.0.