Praktyki zawodowe klasy 2a te

Przed przerwą świąteczną zakończyły się czterotygodniowe praktyki zawodowe klasy 2a te. Uczniowie odbywali je w instytucjach państwowych (np. Urząd Skarbowy) oraz w prywatnych przedsiębiorstwach.
Równolegle realizowali także zawodowy projekt edukacyjny, prowadzony przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu.