Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Dnia 08.11.2023r. odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”. Wzięło w nim udział 7 uczniów z klas: 3b te, 4hte, 5a te. Uczniowie rozwiązywali test wyboru, zadanie z podstaw ekonomii oraz odpowiadali na jedno z dwóch pytań teoretycznych. Poziom Olimpiady, jak co roku był wysoki. Mamy nadzieję na zakwalifikowanie się i udział w etapie okręgowym.