Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Patrycja Kaczmarczyk

tel. – 32 357 08 13

e-mail – pkaczmarczyk@cuw.katowice.pl

Informacje o przetwarzaniu danych

(informacja ogólna dla pracowników, uczniów oraz pozostałych petentów)

Administratorem danych osobowych jest

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego

reprezentowany przez Dyrektora, panią Alinę Marcinkowską
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 3,
e-mail: bip@zse-korfanty.katowice.pl, tel.: 32 2516 801

Dane będą przetwarzane w celach określonych w rejestrze czynności przetwarzania dostępnym w sekretariacie Placówki.

Dane mogą być udostępniane odbiorcom określonym w rejestrze czynności przetwarzania.

Dane będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej oraz w rejestrze czynności przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej  wycofania w każdym momencie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Podanie danych w zakresie wymaganym prawem, jest warunkiem koniecznym do udziału w rekrutacji, korzystania z oferty edukacyjno-wychowawczej, realizacji umowy o pracę, korzystania ze świadczeń socjalnych i podobnych. W niektórych przypadkach podanie danych jest wymogiem prawnym.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie), jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, za wyjątkiem danych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, podczas którego system podejmuje decyzję o wytypowaniu kandydata na ucznia na podstawie kryteriów określonych w zasadach rekrutacji.