OBCHODY 84 ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

10 kwietnia 2024 r. delegacja uczniów naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym pod opieką nauczyciela historii Pana Tomasz Białończyka uczestniczyła w obchodach 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie oraz innych miejscach kaźni na terenie byłego ZSRS. Następnie uczestnicy wydarzenia przemaszerowali na Plac Andrzeja pod pomnik Ofiar Katynia, gdzie odegrany został hymn państwowy. Dla uczczenia rocznicy tragicznych wydarzeń odczytany został Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Na koniec zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Ofiar Katynia.