Młodzieżowa Rada Miasta

Zapraszamy do zaobserwowania mediów Młodzieżowej Rady Miasta Katowice:
Twitter:

Zachęcamy do działalności lokalnej. Młodzieżowa Rada Miasta Katowice zaprasza do przesyłania projektów, które Rada wykorzysta do swoich działań. W projekcie muszą być zawarte:
-nazwa
-koszt (przewidywany, jeśli da się go jakoś określić)
-na czym miałby on polegać.
Projekty wysyłane mają być na mail: mlodziezowarada.katowice@gmail.com
W tytule proszę wpisać:
,,Uczniowski Projekt 2022-2024″ oraz nazwę szkoły. Termin składania projektów to 09.12.2022.