Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

W poniedziałek 18 grudnia 2023 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach odbyło się uroczyste podsumowanie programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Kultura bezpieczeństwa”, realizowanego przez nauczycieli oraz wykładowców akademickich z terenu województwa śląskiego w roku szkolnym 2022/2023.