Technik ekonomista - język angielski w biznesie

Nowy kierunek! Jedyny taki w Katowicach i regionie!

– Chcesz perfekcyjnie mówić po angielsku?

– Ciekawi cię rzeczywistość wokół ciebie?

– Uważasz, że świat biznesu jest interesujący?

– Myślisz o zdobyciu przyszłościowego

zawodu?

Jeśli tak, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie!

W naszej klasie dwujęzycznej każdy uczeń pracuje i rozwija się w swoim własnym tempie, otrzymując stałe wsparcie nauczycieli.
Poziom języka angielskiego dostosowany jest do możliwości uczniów – nie martw się czy dasz sobie radę!
Dzięki zwiększonej ilości lekcji języka angielskiego będziesz robić szybkie postępy w nauce.
W każdym roku nauki dwa zajęcia edukacyjne prowadzone będą częściowo po polsku, częściowo po angielsku z uwzględnieniem aktualnych możliwości uczniów. Pozostałe przedmioty będą w języku polskim – easy 🙂

W tej klasie  każdy uczeń zdobędzie poszukiwaną na rynku pracy znajomość języka angielskiego w biznesie: Business English

Aby rozpocząć naukę w klasie dwujęzycznej technik ekonomista, należy przystąpić do testu kompetencji językowych, czyli znajomości języka angielskiego, przeprowadzonego w naszej szkole w 6 czerwca 2023 o godz. 9.00

Częste pytania i odpowiedzi (FAQ)

1. Co to jest nauczanie dwujęzyczne?

To nowoczesna metoda nauczania języka obcego poprzez wzbogacenie programu nauczania o przedmioty prowadzone równolegle w języku polskim i  języku angielskim. Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują, że nauczanie przedmiotów w dwu językach usprawnia pracę mózgu i zwiększa osiągane przez uczniów wyniki, zapewnia im wszechstronny rozwój, a stosowanie języka obcego jest używane jako narzędzie do poznawania świata. Taki system kształcenia umożliwia łatwiejszy dostęp do międzynarodowych programów edukacyjnych, poszerza możliwości kontynuowania edukacji za granicą

2. Jaki będzie poziom nauczania i z jakich podręczników będą korzystali uczniowie?

Poziom  klasy dwujęzycznej będzie dopasowany do predyspozycji językowych i potrzeb uczniów. Lista niezbędnych podręczników będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.

3. Co to jest test kompetencji językowych?

Test kompetencji językowych jest testem znajomości języka angielskiego. Ma on za zadanie zdiagnozowanie stopnia opanowania sprawności językowych wymienionych w podstawie programowej szkoły podstawowej.

4. Jakie przedmioty będą nauczane w systemie dwujęzycznym?

Planujemy dla Was dwujęzyczną biologię na poziomie podstawowym oraz dwujęzyczny przedmiot zawodowy: podstawy ekonomii.

5. Ile lekcji języka angielskiego przewidziane jest w klasie dwujęzycznej?

Ilość godzin języka jest dwukrotnie większa. W klasie pierwszej, drugiej i trzeciej wynosi 4 godziny, a w czwartej i piątej wynosi 5 godzin.

Projekt edukacyjny - Słownik angielsko-polski pojęć ekonomicznych i biznesowych

Uczniowie naszej szkoły w ramach pracy projektowej przygotowali obszerny angielsko-polski słownik branżowy. Słownik można z powodzeniem wykorzystywać jako pomoc w nauce na kierunku dwujęzycznym technik ekonomista