Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach  oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach ma na celu zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka. Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki.

 

Warto pamiętać, że oporność na antybiotyki prowadzi do dłuższych pobytów w szpitalu, zwiększonej śmiertelności i wyższych kosztów leczenia. Antybiotykooporność może dotknąć każdego, w każdym wieku  i w każdym kraju.

Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich.

 Skuteczność antybiotyków,  a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania.