Dzień otwarty w GUS

W dniu dzisiejszym klasy 2ate i 4ate wzięły udział w Dniu Otwartym w Głównym Urzędzie Statystycznym w Katowicach. Wizyta była okazją do zapoznania się z organizacją i zadaniami statystyki publicznej, zasadami zakładania działalności gospodarczej, specyfiką pracy statystyka w Ośrodku Statystyki Rynku Finansowego, zagadnieniami z zakresu rachunków regionalnych oraz z zasobami baz danych dostępnych na Portalu Informacyjnym GUS.