Business Brunch w Start up

W dniu 15 lutego 2024 roku klasy 3ate, 3bte oraz 4hte wzięły udział w Business Brunch w START-up POINT zorganizowany przez Akademię Śląską, z którą nasza szkoła współpracuje. Tematem przewodnim było założenie oraz rozwój firmy. Uczniowie wysłuchali ciekawej rozmowy z ekspertami z dziedziny zarządzania i start-up.