Andrzejki w ZSE

W dniu 30 listopada odbyły się w naszej szkole Andrzejki, zorganizowane przez Zarząd  Samorządu Uczniowskiego. Wróżby i przerwy muzyczne urozmaiciły nam dzisiejszy dzień.