Zajęcia na strzelnicy

W ramach Edukacji dla Bezpieczeństwa 22 marca część uczniów z klas I ah i I ch uczestniczyła w zajęciach na strzelnicy w Jaworznie. Zajęcia składały się z części teoretycznej na, której uczniowie poznali zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią i części praktycznej, gdzie każdy uczeń oddał 10 strzałów z dwóch rodzajów broni. Przy strzelnicy funkcjonuje Koło Łowieckie, uczniowie mogli zobaczyć i rozpoznać trofea przywiezione z Afryki i Europy.
Czas spędzony na strzelnicy był w pełni wykorzystany i ciekawy dla uczniów.