Wykaz kwalifikacji zawodowych

klasa 1hte po szkole podstawowej

technik hotelarstwa
422402

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (egzamin w czerwcu w klasie 3)

HGT.06. Realizacja usług w recepcji (egzamin w styczniu w klasie 5)

technik ekonomista
331403

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (egzamin w czerwcu w klasie 2)

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (egzamin w styczniu w klasie 5)

klasa 2ah po szkole podstawowej

technik hotelarstwa
422402

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (egzamin w czerwcu w klasie 3)

HGT.06. Realizacja usług w recepcji (egzamin w styczniu w klasie 5)

klasa 2ate po szkole podstawowej

technik ekonomista
331403

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (egzamin w czerwcu w klasie 2)

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (egzamin w styczniu w klasie 5)

technik rachunkowości
431103

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (egzamin w czerwcu w klasie 3)

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości (egzamin w styczniu w klasie 5)

klasa 2 bh, 2ch po gimnazjum

technik hotelarstwa
422402

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (egzamin w czerwcu w klasie 2)

HGT.06. Realizacja usług w recepcji (egzamin w styczniu w klasie 4)

klasa 2bte po gimnazjum

technik ekonomista
331403

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (egzamin w czerwcu w klasie 2)

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (egzamin w styczniu w klasie 4)

klasa 3h

technik hotelarstwa
422402

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji (egzamin w czerwcu w klasie 2)

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (egzamin w styczniu w klasie 4)

klasa 3te

technik ekonomista
331403

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (egzamin w czerwcu w klasie 2)

AU.36 Prowadzenie rachunkowości (egzamin w styczniu w klasie 4)

klasa 4h

technik hotelarstwa
422402

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji (egzamin w czerwcu w klasie 2)

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (egzamin w styczniu w klasie 4)

klasa 4te

technik ekonomista
331403

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (egzamin w czerwcu w klasie 2)

AU.36 Prowadzenie rachunkowości (egzamin w styczniu w klasie 4)