Terminarz na rok szkolny 2021/2022 -

egzaminy, klasyfikacja, zebrania z rodzicami, praktyki, dni wolne

WAŻNE TERMINY, TERMINY EGZAMINÓW

21 grudnia 2021           wystawienie ocen klasyfikacyjnych dla klas IV

31 grudnia 2021            koniec semestru pierwszego dla uczniów klas IV

12 stycznia   2022         konferencja klasyfikacyjna po I semestrze dla klas IV- tych         

I połowa stycznia 2022       egzaminy zawodowe

11. 01. 2022 część pisemna kl. 4/

10. 01.2022 kl.4 hot część praktyczna/

18.01.2022 kl. 4 te część praktyczna

28 stycznia 2022                wystawienie ocen klasyfikacyjnych dla klas I-III

28 stycznia  2022              koniec semestru pierwszego

31 stycznia 2022               sesja egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających po I semestrze

22 kwietnia 2022              wystawienie ocen dla klas IV- tych

29 kwietnia  2022              koniec roku szkolnego dla klas IV-tych „Ostatni dzwonek”

4-27 maja 2022                  egzaminy maturalne

15 czerwca  2022              wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych

23, 24 czerwca 2022        sesja egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych po II semestrze

I połowa czerwca 2022     egzaminy  zawodowe

                część pisemna 2-7 czerwca

                część praktyczna: 3ate/tr -13-19. 06. 2022 r.

                                               3 a hot – 1. 06. 2022 r.

                                               2hte/te – 8-13. 06. 2022                                      

24 czerwca  2022          koniec roku szkolnego 2021/2022

godzina 8.00 msza św. w Kościele św. Ap. Piotra i Pawła godzina 9.00 w szkole

23- 26 sierpnia           sesja poprawkowa po roku szkolnym 2021/2022

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

Zebrania rodziców odbywają się w środy o godz. 17.00

Konsultacje odbywają się w środy po zebraniach w godz. 17.30 – 18.00

 

22 września                   Zebranie rodziców ( bez konsultacji)

                                         Rodzice uczniów kl. IV- spotkanie przed maturą  i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

 22 września                  zebranie Rady Rodziców- godzina 18.00

10 listopada                   zebranie i konsultacje dla rodziców uczniów klas IV – podanie osób  zagrożonych oceną niedostateczną ,podanie ocen
                                         przewidywanych

15 grudnia                     zebranie i konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III, podanie ocen przewidywanych i zagrożeń oceną niedostateczną

2 lutego                          zebranie i konsultacje dla klas I-III rodziców po I semestrze 

2 lutego                          zebranie Rady Rodziców godzina 17.30

23 marca                        zebranie rodziców uczniów klas IV +konsultacje (podanie osób zagrożonych oceną niedostateczną ) + konsultacje dla klas I-III

18 maja                           zebranie rodziców uczniów klas I-III +konsultacje (podanie osób  zagrożonych oceną niedostateczną )

18 maja                           zebranie Rady Rodziców godzina 17.30

TERMINY PRAKTYK

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Klasy 3 ah             4.10 – 29.10.2021r.     (4 tygodnie po 7 godzin dziennie)

Klasa 3 ate            8.11 –   3.12.2021r.    (4 tygodnie po 7 godzin dziennie)

Klasa 3 bh           16.05 – 10.06.2022r.    (4 tygodnie po 7 godzin dziennie)
i od 31.03 – 14.04.2022r.  4 miejsca na promie Unity Line „Wolin”

Klasa 3 bte          16.05 – 10.06.2022r.    (4 tygodnie po 7 godzin dziennie)

Klasa 3 ch           16.05 – 10.06.2022r.    (4 tygodnie po 7 godzin dziennie)

i od 28.04 – 12.05.2022r.  4 miejsca na promie Unity Line „Wolin”

 

Wyjazd  uczniów z klas 3 bh, 3 ch  i 3 bte na praktyki do Włoch do Rimini
 w ramach programu Erasmus+ w terminie maj-czerwiec 2022
 

 

ŚWIĘTA, FERIE I DNI WOLNE

23-31 grudnia 2021    –           zimowa przerwa świąteczna

14-25 lutego  2022    –             ferie zimowe

14-19 kwietnia  2022    –         wielkanocna przerwa świąteczna

DODATKOWE DNI WOLNE

15 października 2021 r. – piątek

2 listopada 2021 r. – wtorek Zaduszki 

12 listopada 2021 r. (piątek)

22 grudnia 2021 r.  (środa)

13 kwietnia  2022 r. – środa przed świętami Wielkanocnymi

 2 maja 2022 r. – Święto Flagi

 4, 5, 6  maja 2022 r. –  środa, czwartek, piątek – matura, egzamin

 17czerwca 2022 r. – piątek po Bożym Ciele