Wystawa – Stan wojenny w Polsce

Realizując projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy” zorganizowano w  szkole mobilną wystawę przygotowaną przez IPN na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce ” 13 grudnia 1981 – Pamiętamy”. Uczniowie z poszczególnych klas w oparciu o wizualizację wydarzeń sprzed 40 lat, wzbogacają swoją wiedzę i budują emocje potępiające brak demokracji i atak władzy na życie obywateli.