Technik ekonomista

Ekonomista to osoba ceniona u pracodawców ze względu na jego wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafi elastycznie i kreatywnie rozwiązywać aktualne problemy występujące we współczesnych przedsiębiorstwach.

Absolwenci tego kierunku posiadają szerokie kwalifikacje umożliwiające pewne wkroczenie na rynek pracy, czy rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W naszej szkole poznasz tajniki finansów przedsiębiorstwa i zasad jego prowadzenia. Zostaniesz specjalistą z zakresu marketingu, analizy mechanizmów rynkowych i sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, służąc fachowym doradztwem.

Będziesz umiał poprowadzić gospodarkę magazynową  i zaopatrzeniową oraz pokierować sprzedażą
w przedsiębiorstwie. Zagadnienia kadrowe i płacowe również nie będą miały dla ciebie tajemnic.

W trakcie nauki będziesz miał możliwość założenia własnej firmy i sprawdzenia się w roli przedsiębiorcy.

Po ukończeniu nauki będziesz mógł podjąć się:

 • tworzenia biznesplanów
 • prowadzenia działalności gospodarczej i obliczania podatków
 • prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej
 • sporządzania planów, analiz i sprawozdań biznesowych
 • analizowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • dokonywania analiz ekonomicznych
 • sporządzania sprawozdań finansowych i przeprowadzania analizy finansowej

W czasie trwania nauki odbędziesz szereg wycieczek przedmiotowych do dużych i mniejszych zakładów produkcyjnych, gdzie zobaczysz, jak w rzeczywistości rynkowej wykorzystywana jest wiedza, którą zdobywasz w szkole.

W sposób praktyczny będziesz się uczył zawodu w przedsiębiorstwach prywatnych, instytucjach samorządowych czy urzędzie skarbowym.

Będziesz miał również szansę poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą, jeśli weźmiesz udział w projekcie Erasmus+  i wyjedziesz na praktyki do Włoch.

Zdobędziesz dwie kwalifikacje zawodowe i nauczysz się dodatkowo języka obcego dla twojej specjalizacji, aby jeszcze łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.

Po ukończeniu szkoły znajdziesz pracę min. w :

 • samozatrudnieniu – tworząc własną firmę
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych,
 • biurach podatkowych
 • urzędach administracji samorządowej i rządowej,
 • działach marketingu i zaopatrzenia,
 • działach zatrudnienia i planowania produkcji
 • bankach,
 • przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych,
 • sekretariatach
 • będziesz mógł kontynuować naukę na wielu kierunkach studiów o charakterze ekonomicznym i nie tylko.

Czekamy na Ciebie!