Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego


Przewodniczący: Rafail Petridis klasa 3bhot

Zastępca:
Zofia Wylecioł klasa 3bte

Protokolant:
Aleksandra Makar klasa 3ate

Fotograf szkolny: Zuzanna Kasperczyk, klasa 3bte
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr inż. Bożena Kaszuba.