Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodniczący: Zofia Wylecioł klasa 4bte

Zastępca:
Wiktoria Wiśniewska

Kapcer Lanuszny

Protokolant:
Aleksandra Makar klasa 4ate

Fotograf szkolny: Zuzanna Kasperczyk, klasa 4bte

 

 

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego są mgr Monika Kandzia i mgr Iwona Sokołowska.