Program „Katowice Miastem Fachowców” w ZSE

Wraz z nowym rokiem szkolnym Katowice rozpoczynają realizację kolejnej, czwartej edycji programu Katowice Miastem Fachowców. Jego celem jest ukazanie perspektyw zawodowych edukacji branżowej i technicznej oraz dostosowywanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach tego programu w piątek 17 lutego w naszej szkole odbyła się prezentacja zawodów technik hotelarz technik ekonomista i technik rachunkowości. Naszą szkole odwiedzili uczniowie klas siódmych z katowickich podstawówek. Uczniowie dowiedzieli się co mozna robić po ukonczeniu naszej szkoly. Dziękujemy uczniom i Nauczycielom ze szkół podstawowych ze tak licznie przybyli do naszej szkoly