Technik hotelarstwa - klasa dwujęzyczna

Nowy, wyjątkowy kierunek!

Połączenie języka angielskiego i hotelarstwa oferujące jeszcze lepszy start w pełne sukcesu życie zawodowe.

Jedyny taki w Katowicach i regionie!

15220340_three-friends-lauhting-with-tumbs-up


Nasza KLASA DWUJĘZYCZNA    to nowoczesna forma nauczania języka angielskiego
kształcenia zawodowego  poprzez  nauczanie   przedmiotów w języku polskim
i języku angielskim.

 

 

Nauczanie dwujęzyczne umożliwi Tobie

  • – swobodne posługiwanie się językiem angielskim,
  • – opanowanie słownictwa specjalistycznego
    w zawodzie technik hotelarstwa,
  • – świetny start  na polskim i międzynarodowym rynku pracy.


Oprócz wiedzy i umiejętności z języka angielskiego  poznasz słownictwo specjalistyczne zarówno
w hotelarstwie, jak i turystyce oraz gastronomii.

W naszej klasie dwujęzycznej każdy uczeń pracuje i rozwija się w swoim własnym tempie, otrzymując stałe wsparcie nauczycieli.
Poziom języka angielskiego dostosowany jest do możliwości uczniów – nie martw się czy dasz sobie radę!
Dzięki zwiększonej ilości lekcji języka angielskiego będziesz robić szybkie postępy w nauce.
W każdym roku nauki dwa zajęcia edukacyjne prowadzone będą częściowo po polsku, częściowo po angielsku z uwzględnieniem aktualnych możliwości uczniów. Pozostałe przedmioty będą w języku polskim – easy 🙂

W tej klasie  każdy uczeń zdobędzie poszukiwaną na rynku pracy znajomość języka angielskiego w branży hotelarskiej, turystycznej i gastronomicznej

Aby rozpocząć naukę w klasie dwujęzycznej technik hotelarstwa, należy przystąpić do testu kompetencji językowych, czyli znajomości języka angielskiego, przeprowadzonego w naszej szkole w 6 czerwca 2023 o godz. 9.00
 

Close-up of hands putting folded swans bird of fresh white bath towels on the bed sheet in the hotel.

Częste pytania i odpowiedzi (FAQ)

1. Co to jest nauczanie dwujęzyczne?

To nowoczesna metoda nauczania języka obcego poprzez wzbogacenie programu nauczania o przedmioty prowadzone równolegle w języku polskim i  języku angielskim. Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują, że nauczanie przedmiotów w dwu językach usprawnia pracę mózgu i zwiększa osiągane przez uczniów wyniki, zapewnia im wszechstronny rozwój, a stosowanie języka obcego jest używane jako narzędzie do poznawania świata. Taki system kształcenia umożliwia łatwiejszy dostęp do międzynarodowych programów edukacyjnych, poszerza możliwości kontynuowania edukacji za granicą

2. Jaki będzie poziom nauczania i z jakich podręczników będą korzystali uczniowie?

Poziom  klasy dwujęzycznej będzie dopasowany do predyspozycji językowych i potrzeb uczniów. Lista niezbędnych podręczników będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.

3. Co to jest test kompetencji językowych?

Test kompetencji językowych jest testem znajomości języka angielskiego. Ma on za zadanie zdiagnozowanie stopnia opanowania sprawności językowych wymienionych w podstawie programowej szkoły podstawowej.

4. Jakie przedmioty będą nauczane w systemie dwujęzycznym?

Od nowego roku szkolnego planujemy dla Was dwujęzyczny przedmiot ogólnokształcący oraz dwujęzyczny przedmiot zawodowy.

5. Ile lekcji języka angielskiego przewidziane jest w klasie dwujęzycznej?

Ilość godzin języka jest dwukrotnie większa. W klasie pierwszej, drugiej i trzeciej wynosi 4 godziny, a w czwartej i piątej wynosi 5 godzin.