Zespół Szkół Ekonomicznych zatrudnia wyspecjalizowane i doświadczone Grono Pedagogiczne.

mgr Marek Halama

Dyrektor szkoły

mgr Agnieszka Wasiołka

Wicedyrektor

mgr inż. Grzegorz Kubieniec

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Aleksandra Balik-Kędzierska

mgr Anna Baron

mgr Agnieszka Bujak-Zajdler

mgr Janina Frączek

mgr Aleksandra Duraj

mgr Jadwiga Dyjas

mgr Małgorzata Hebda

mgr Alina Marcinkowska

mgr Monika Kandzia

mgr inż. Bożena Kaszuba

mgr Beata Kotarska-Krieger

mgr Małgorzata Nowak

mgr Agata Kordas-Łata

mgr Marek Nowak

mgr Michał Szwestka

mgr Anna Musialik

mgr Kamila Pochodnia

mgr Izabela Pilszek

mgr Beata Rommel

mgr Izabela Rudnik

mgr Aneta Semeniuk

mgr Agnieszka Sojka

mgr Anna Wrzask

mgr Renata Walas

mgr Izabela Zaucha

mgr inż. Iwona Sokołowska

mgr Tomasz Białończyk

mgr Janczewska Katarzyna

mgr Roger Kudala

mgr Sylwia Nowakowska

mgr Monika Świątek

mgr Gabriela Rubińska

mgr Renata Ferdek-Barucha

mgr Aleksandra Gaweł-Krajska

mgr Agnieszka Kustroń-Koszyk

mgr Sylwia Niewiadomska

mgr Justyna Rostocka

mgr Marcin Przybyła

mgr Krzysztof Szwereda

mgr Anna Ruśkiewicz

mgr Grażyna Pniok

mgr Grażyna Tkocz

mgr Ewa Walczysko

mgr Emilia Wasik

mgr Karolina Jędryszczak

mgr Agnieszka Obal

ks. Marek Zyzak

Wychowawstwa w roku szkolnym 2022/2023